כניסת חברים ותושבים

דצמבר 1971
קוימו חוגי בית בנושא בעיות הקליטה.
25
באסיפה הוחלט שבשלב ראשון ישופצו 80 דירות ותיקים.
סיכומים אישיים:
נולדו: 17.1 – צור שפע, 10.3 – שי חן, 16.4 – ליאת אמיתי, 28.4 – עופר הורוביץ, 6.6 – רועי כפרי, 7.7. – גלי שפע, 10.7 – רויטל רוזנברג, 16.8 – עידן ברנע, 24.9 – אורלי בוכהולץ, 9.10 – רונית שנהר, 10.11 – זוהר שמיר, 19.11 – דרור ישראל, 20.11 – הרי עמלי, 15.12 – שרון בר שלום.