כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1971
5
במזכירות הוחלט להחליף במשך 3 שנים את "הסיבירים" במקררי אמקור.
12 
במזכירות נדחתה בקשת חבר צעיר להחליף את העיתון היומי לעיתון ספורט.
13 
באסיפה הוחלט אחרי דיון ממושך, שהקטיף בפרדס יתבצע גם להבא על ידיד חברים, ופורמציות זמניות ללא עבודה שכירה.
באצטדיון האזורי נחנך מגרש הכדורגל.
אולפן כ"ב סיים את לימודיו.