כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1971
4
באסיפה הועלה מחדש הערעור על מיקום פינת האולפן, ואחרי דיון ממושך הוא שוב נדחה ברוב של 79 נגד 6.
5 
"ערב פתאומי" – ערב ב"הגשה עצמית" של שירה ישראלית צעירה בקריאה, בזמר ובריקוד (ערב מרשים).
בחג האסיף נמסר שתנובת הרפת הגיעה ל – 1.200,000 ל"י.
מספר התלמידים בכיתות המקדמות הגיע ל- 173 מהם 107 גרים אצל משפחות אומנות בסביבה.
8
במזכירות הועלתה הצעה נוספת לשיפוץ דירות הותיקים.
בכדורמים זכתה שוב קבוצת גבעת חיים באליפות המדינה, וגם בגביע.התקיימו חוגי בית בעניין המשך כיתות ההמשך בבית הספר.
בשתי אסיפות (כעין אסיפות שנתיות) נמסר על המצב הכלכלי והמשקי של הקיבוץ.