כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1971
5 
בישיבת המועצה אושרו שתי תכניות שונות לשיפוץ דירות הותיקים הניתנות לבחירה של בעלי הדירות.
11 
האסיפה החליטה לגשת מיד לבצע שיפוצים לפי התכנית של ישראל כץ, או של אלכס קסטן.
24 
בישיבת המזכירות התקיים דיון ראשון על בנין להנהלת חשבונות.
25 
בישיבת המועצה נדחה הערעור של עובדי האולפן על מיקום פינת האולפן.חגיגת סוכות בבית וינה