כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1971
13
בחג המשק התקבלו לחברות 12 בני מחזור י"ז (אחד התקבל למועמדות).
במועדון התקיימה תערוכת תמונות של גרי בר שלום, המעידה על שינוי סגנונו.