כניסת חברים ותושבים

יולי 1971


10
 
באסיפה הוחלט על אימוץ קליה (כמעט פה אחד).
במועצה התקיימו שני דיונים על הקמת מפעל תעשייתי נוסף בכדי להרחיב את הבסיס הכלכלי של המשק ונבחרה ועדה לבדיקת הנושא.