כניסת חברים ותושבים

יוני 1971
בחוגי בית שבהם דנו בשאלת התקציב הכולל, השתתפו 282 חברים ב- 19 חוגים.
ברכה להופעת גיליון ה-50 של "הפמפלט" בתוכנו.
18
ערב "פמפלט" בעל פה לציון הופעת גיליון ה- 50
26 
במזכירות דובר לראשונה על הנכונות לקבלת האימוץ של קליה וקליטת מחנה עבודה של בוגרי השביעית המיועדים לשם. 
בתשל"א היו בבית הספר העממי (בלי כיתה א') 105 ילדים, מהם 40 מגח"א.