כניסת חברים ותושבים

מאי 1971
8 
באסיפה הוחלט אחרי דיון ממושך ברוב גדול, לא לשנות את הנוהג לקבל את הבנים לחברות לפני השירות בצבא.
בחג הביכורים צוינו במיוחד "ביכורי הלידה" – 14 תינוקות שנולדו בשנה זו.
15
באסיפה נתקבלו לראשונה חברים חדשים בהצבעה חשאית. כמעט כולם נתקבלו פה אחד ע"י 127 מצביעים.