כניסת חברים ותושבים

אפריל 1971

מכונה חדשה לשטיפת כלים