כניסת חברים ותושבים

ינואר 1971
"מלחמת תרבות" בעלון המשק סביב הופעת "הצ'רצי'לים".
1
במועצה הכלכלית אושרה תכנית השקעות, מחציתה לייצור, מחציתה לצרכנות. (בכל התקציבים הקודמים היו 2/3 ליצור ו- 1/3 לצריכה).
15 
ערב לאה גולדברג בבימוי מיקי גורביץ' – "עונג שבת" אמיתי לכל הציבור.
בבית התרבות האזורי בכפר מונאש התקיימה תערוכת אמני עמק חפר, מציגים 33 אמנים, 9 מגח"א.
21
הוחלט להחליף בפרדס זלפי ו' 40 דונם שמוטי לאשכוליות.
23 
באסיפה הוחלט: מעכשיו יתקבלו חברים חדשים לחברות בהצבעה חשאית.