כניסת חברים ותושבים

דצמבר 1970
4 
בישיבת המזכירות הוחלט שגם למתנדבים ולאולפן, יוחלף השומר על ידי שעון מעורר.
10
הוחלט על השימוש ב"מענק צה"ל" למסיימי השירות – 200 ל"י, לסידורים ראשוניים – 700 ל"י מ"קרן לפעולות הדור הצעיר".
בניית השכונה החדשה מתקדמת בקצב מזורז.
באסיפה גינו את מערכת "פמפלט" על פגיעה אישית בהנהלת המטבח.
סיכומים אישיים:
נולדו: 6.3 – בן ברות, 9.6 – יאיר אסטליין, 27.7 – מיכל שגיא, 1.11 – עידית שינדלר, 5.11 – ירון ברון, 14.11 – אמנון נבון.
נפטרו: 25.4 – פולדי (רות) ורד, 14.7 – צבי יחיאלי.