כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1970
התקיים שבוע קולנוע.