כניסת חברים ותושבים

יוני 1970
5
הוחלט במזכירות שמתוך 20 דירות ייבנו שתי דירות לפי דגם "קסטן" (ע"ש אלכס קסטן שתיכנן אותן).
חג הביכורים נחגג לפי "המסורת החקלאית" בתוספת נאה של "תחרויות חקלאיות".