כניסת חברים ותושבים

אפריל 1970


אחרי דיונים במספר אסיפות הוחלט שמעתה החברים רשאים לבחור בעיתון היומי הרצוי להם. באותה אסיפה נתקבל תקנון נסיעות חו"ל.
בצעדת ירושלים השתתפות "רק" 11 קשישים, החברים הצעירים וגם הנוער "החרימו" את הצעדה.
18 
באסיפה התחיל דיון על שיפוץ דירות הותיקים.
במרוץ התבור השתתפו רבים מחברינו והגיעו להישגים יפים.
בסדר פסח השתתפו יותר מ- 1,000 חברים ואורחים, ביניהם קבוצת עולים מברית המועצות.