כניסת חברים ותושבים

פברואר 1970
13 
במזכירות הוחלט ל"מסד" את מפעל ההקלטה לעיוורים ולקרוא לו "מפעל הקלטה גבעת חיים".
14 
נמסר באסיפה שהמשק לא ישלם את אגרת הטלוויזיה לאלה המחזיקים מכשיר באופן פרטי.
27
הוחלט במזכירות להגדיל את מספר הנוסעים לחו"ל מ- 9 ל- 12 לשנה.