כניסת חברים ותושבים

ינואר 1970
10
באסיפה הוחלט שמוסדות השירות חייבים להיות פתוחים גם אחרי שעות העבודה הרגילות בכדי לא לחייב את החברים לקצר את יום העבודה.
בחוגי בית התקיימו דיונים על חופשה ממושכת.16
במזכירות הוחלט לקבל את תקנון ה"ציירים" של ברית תנועה הקיבוצית.
24
בישיבת המזכירות נמסר שהוצאות הטלפון עלו ל 1,300 ל"י לחודש.