כניסת חברים ותושבים

דצמבר 1969


החלטת המזכירות להעביר את הספרייה ל"בניין הטלוויזיה" שנבנה כ"בית תחביב".
סיכומים אישיים:
נולדו : 8.1 – איילת קליין, 17.1 – שחר רובין, 24.1 – ערן שנהר, 5.2 – צביה קרול, 24.3 – נוגה בן אור, 27.4 – אפרת מיכאלי, 21.5 – דורון לנג, 2.6 – כרמל לוי, 11.6 – רונן בוכהולץ, 27.6 - דויד שרון, 6.7 – שירי הדר,  11.7 – ערן נבון, 1.8 – ענת אופיר, 2.8 – טל אמיתי, 28.8 – רותם רשבם, 12.9 – חן פרינץ, 14.11 – יעל מדיני, 23.11 – איתי רטר.
נפטרו: 13.8 – אברהם אהרון (גנדי), 30.8 – זאב גוטקינד.
ב- 17.5 - מרסל וייל, 25.11 - רות קרול (בני 70).

סוף שנת 1969, 1970 בפתח