כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1969


19

חג המשק, 18 בני מחזור ט"ז נתקבלו לחברות.
21
ערב יום הכיפורים מוקדש להגות ופיוט (במועדון).
29
הנחת אבן הפינה לבית טרזין.