כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1964
2
הרמטכ"ל מתארח אצלנו ומרצה בחדר האוכל.
מתנדבים ראשונים מחו"ל.
החלטה: להעניק לכל משפחה עיתון יומי מראשית השנה.בי"ח גת מציין את גידול סחיטת המיץ ב- 115% מאשתקד, ולראשונה משווק גת מיץ קפוא לאירופה.