כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1969בשנה זו אוכלוסיית המשק: 644 "קבועים", ביניהם 155 ילדים ו- 120 זמניים. סה"כ 764. גידול של 16 לעומת אשתקד.
בכיתות המקדמות גדל מספר התלמידים ל- 160, צוות העובדים מונה 28 (בחלקם במשרה חלקית) ביניהם 21 חברי משק.
7.8
נפתח בית הספר המשותף "גבעות השרון" - גבעת חיים איחוד, גבעת חיים מאוחד, משמר השרון.