כניסת חברים ותושבים

יוני 1969
במוסדות המשק התקיים דיון ראשון בעניין הכנסת טלוויזיות פרטיות.
מספר המגויסים במשק: 70, מהם בסדיר ובשנה שלישית 63, במילואים 7.
בגלל מספר עזיבות ניכר מבין הצעירים, התקיים חוג הנוער בחוגי בית.
7
חברים התגייסו לבציר באשדות יעקב איחוד, משק שסבל מפגיעת מחבלים.
21
מסיבת בר מצווה לבני כיתה ז'.