כניסת חברים ותושבים

מאי 1969


הופיע אלבום של יצירות עופר פניגר.
בפרדס – נטיעה נוספת של 15 דונם קלמנטינות.
בשלחין - ניסיון של גידול עגבניות לתעשייה (הניסיון הסתיים באותה השנה).