כניסת חברים ותושבים

אפריל 1969
10
התקיים בירור ראשון בעניין הקמת בי"ס משותף לשתי גבעות חיים עם עין החורש והמעפיל.
12
רוב זמן האסיפה הוקדש לדיון על בלימת גל הגניבות שפוקד את המשק.
ערב "יהדות עיראק" עם מרדכי בן פורת וירחמיאל אסא.
התקיים בגח"א סמינר מדריכים של החטיבה בהשתתפות כ- 50 צעירים.
25
ביום העצמאות פיקניק לכל המשק ביער ע"י ברקאי.