כניסת חברים ותושבים

פברואר 1969
14
ערב עם אורנה פורת.
21
הוחלט על דרך גישה חדשה לביה"ס ולמשק הילדים במערב, בין הכיתות לשטח המרעה.
אישור רכישת טלוויזיה ציבורית.