כניסת חברים ותושבים

ינואר 1969
העלון לא הופיע 3 חודשים.
1
התחלת שבוע העיון: "ארצות ערב – אנו והערבים".
24
ערב "זה הסוד שלי".25
התקנת תיקרה בולמת רעש בחדר האוכל.