כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1968
מחליטים על איחוד הכותנה עם המספוא לענף אחד.
באסיפה הוחלט לתת לגיטימציה להצבעות חשאיות במקרים מסוימים ובודדים.
במועצה התקבלה תכנית השקעות: סה"כ 1,227,000 ל"י, מהם 347,000 ל"י להשקעות יצרניות ו- 560,000 ל"י להחזרת חובות וכו'.
מתוך דו"ח של "גת": כמות הפרי שנתקבלה גדלה ביותר מ- 30 אחוז לעומת השנה הקודמת ל- 20,000 טון.
15
מסיבה עם תכנית יפה ועשירה על "העיירה היהודית".