כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 196813

ברפת עברו בפעם הראשונה את מיליון הליטר בתנובה השנתית.
דיון במזכירות על אולפן משפחות במרכז קליטה. יותר מאוחר הוחלט בשלילה.