כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1968
9
בחג המשק מתקבלים: 17 בני מחזור ט"ו לחברות (2 ילדי חוץ מתקבלים לפי בקשתם למועמדות).
10
אסיפה חגיגית לקבלת הבנים. בני חברת הנוער עוברים לגור ב"פינת הנוער" שהקמתה הסתיימה סוף סוף על יד בית הנעורים.לקראת שנת הלימודים הנוכחית גדלו הכיתות המקדמות ל- 147 תלמיד, מ- 26 עובדי המוסד 17 מהם הם חברי משקנו.
השנה לומדים כ- 40 מחברינו ב"בבית הספר למבוגרים של מועצת מנשה" (המכללה), לאחר שבשנתיים הראשונות למדו רק חברים בודדים.
אחרי יום הולדתו ה- 80 (שנחגג ברוב עם במועדון) סיים דר' אונה את עבודתו כרופא שיניים במשקנו.