כניסת חברים ותושבים

מאי 1968
מחזור י"ח של האולפן מסיים לימודיו.
נשלמה סוף סוף המעבדה של בית הספר.
15
קבוצה של 15 חברים יוצאים לעזרה בעבודה לקבוצת מסדה שנפגעה קשה על ידי פיגוע חבלני.
18
התקיים בגבעת חיים כנס עיון בשאלת העלייה לזכר ג'ורג' פפה פלטי (מפעילי ומנהיגי ה"בונים" בגרמניה ומייסדי קיבוץ שער נגב). השתתפו בו כ- 80 מותיקי ה"בונים".
הוחלט על ייסוד ספריה (בעיקר של ספרי אמנות) לזכרו של ג'ורג' פפה.

גורג' פפה