כניסת חברים ותושבים

אפריל 1968
בצעדת ירושלים השתתפו: 4 צעירים, 8 קשישים, ו- 20 בני כיתה י.
במסגרת תכניות הפסח מוצגת בבית וינה קנטטת המחול: "ירושלים" מאת לאה הישראלי ובהדרכתה.במוצאי החג מתארחת אצלנו מקהלת הפועלים מוינה ונותנת קונצרט בבית וינה.
הקבוצה הגרמנית מ"ארגון הכפרה" ששהתה אצלנו חצי שנה עברה לירושלים.את יום העצמאות חגגו השנה בציון שנה למלחמת 6 הימים, בהתרוממות מיוחדת. ב"יער הזורע" - פיקניק לכל הציבור.
20
הוחלט באסיפה על התחלת התור לנסיעות לחו"ל על חשבון המשק (תור לפי ותק).