כניסת חברים ותושבים

מרץ 1968
9
ה"בורג-תיאטר" הווינאי מציג בבית וינה.
נגמרו עבודות הצבעות בבית וינה בפנים ובחוץ.