כניסת חברים ותושבים

פברואר 1968
במזכירות אישרו את העברת הכיתות המקדמות לשטח בית הספר.
הוחלט לעקור את מחצית הכרם (החלק הלא רווחי) כ – 15 דונם בקקון.