כניסת חברים ותושבים

ינואר 1968
300 גיליונות ל"בתוכנו".
19
ביוזמת חוג הנוער – מסיבה עליזה "בימי ילדותנו היפים".
במועדון מוצגות עבודות קרמיקה של חנה לנג.נגמרה התקנת תקרת חדר האוכל.