כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1967
3
במסיבת הסיום לאולפן המתנדבים מאמריקה, 4 בנות נשארות במשק.
בהנהלת האולפן חילוף משמרות, יעל בן ארצי החליפה את אריה דוד.
קיבלנו תוספת מכסה לכמות החלב ברפת, המכסה החדשה 875,000 ליטר לשנה.
4
בירור באסיפה בעניין עבודה וגיוסים בחגים.19
על בימת בית וינה תערוכת תמונות מרשימה מעיזבונו של עופר פניגר.