כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1967


בחג המשק הצטרפו 22 בני מחזור י"ד לקיבוץ.
התקיים הטיול האחרון לגדה המערבית (לפני כן התקיימו כבר שני טיולים.)