כניסת חברים ותושבים

פברואר 1967
בונים 20 יחידות דיור נוספות.
אחרי מספר שנים מחדשים את הנוהג של צוותים אחראיים להכנת חגים.
25
האסיפה קיבלה ברוב גדול את ההצעה לעבור להגשה עצמית בחדר האוכל (רק לארוחות בוקר).