כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1966
אריה דוד מרכז את האולפן החדש.
25
יום השנה (במשק הילדים), בערב מסיבה פנימית של הילדים, למחרת סיורים מודרכים להורים ולחברים.
ערב צוותא אזורי בבית וינה.