כניסת חברים ותושבים

ספטמבר 1966
דיונים משקיים רציניים לאור המימון.

סככת ההודים