כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1966
בערב יום הכיפורים דיון בחדר האוכל: "מי הוא יהודי".
בערב סוכות סעודה משותפת בסוכה הגדולה שהוקמה ברחבת בית וינה.
בצליחת הכינרת משתתפים 60 חברים וילדים מגבעת חיים.
10-11
מבקרת במשקנו משלחת של הלייבור הבריטי (ביניהם חברי פרלמנט).