כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1966


5

חג המשק וקבלת מחזור י"ג של בנים: 19 בנים ובנות.
בחג משק זה מתקיים רב שיח של נציגי כל המחזורים אשר סיימו את בית ספרנו.
קונצרט של האנסמבל הקאמרי בניצורו של גרי ברטיני.
מחג המשק דאשתקד עד לחג של השנה נולדו 10 תינוקות.
לשנת הלימודים החדשה מצטרפים לבית סיפרנו כפר גליקסון ובחן.
מגבעת חיים: 104 בני משק, 15 ילדי חוץ.
13
חובבי מוזיקה מקיימים במועדון החברים את קונצרט התקליטים הראשון (בהדרכת דימיטרוף וולף) "לפי בקשתך".
במשק מרוכזים כ- 30 מתנדבים ("אבל החברים וגם העלון מתעקשים לקרוא להם תיירים").
ההסכם עם ה'אנסמבל הקאמרי' על סדרת קונצרטים שנתי בבית וינה.