כניסת חברים ותושבים

יולי 1966
22
הוחלט על הרחבת חדרי חולים ב- 100 מ"ר.