כניסת חברים ותושבים

יוני 1966
לתערוכת העבודות השנתיות המוצלחות של הכיתות המקדמות מצטרפת השנה תערוכה של עבודות יד של ילדינו.
במועצה הוחלט על התקנת תאורה קבועה בבית וינה (ההשקעה המשוערת 10,000 ל"י).
11
המועצה מאשרת את הצעת הנהלת בית הספר על לימודים משותפים במקצועות הריאליים עם גבעת חיים מאוחד בכיתות ו' – י"ב.
בבניה: שיכון ותיקים, שיכון נעורים ו"אספקה קטנה".



24
כיתה ו' למצוות.
10 שנים למלחמת סיני.