כניסת חברים ותושבים

מאי 1966


8-10
מתקיים בגבעת חיים איחוד הקונגרס של אינטרנציונל ספורט הפועלים.
גבעת חיים איחוד מופיעה פעמיים בקול ישראל: בערב שירה, וכמנוצחים בתחרות עם צוות של עין החורש ב"הגביע הוא שלנו".
הלהקה הדרמטית הבין יישובית שבה משתתפים חברינו ברוך שוורץ, תמנע ומשה נתיב, מציגה בבית וינה את ה"קמצן" של מולייר.