כניסת חברים ותושבים

אפריל 1966
9
האסיפה דוחה ברוב מכריע (נגד 0 קולות) את הערעור על הזמנת מקהלת "אבו גוש" להתארח אצלנו. (הערעור הוגש בגלל השמעת מוסיקה כנסייתית אצלנו).
18
באזכרה צוינו עשר שנים לנפילתם של מיכאל כפרי וגד סמואל בשובם משדות הפלחה שלנו בנגב.
תכנית פסח עשירה, בין השאר: תערוכת הגדות, שירי עמים, ערב ריקודי עם, ובמוצאי החג מקהלת אבו גוש.