כניסת חברים ותושבים

מרץ 1966
"חנוכה רשמית" של בית וינה בהשתתפות משלחת מהקהילה היהודית בוינה.
ב"הקפת התבור" משתתפים 15 חברים וילדים מגבעת חיים איחוד.
בצעדת ירושלים מספר המשתתפים ה"קשישים" 10, גם 15 גדנעים משתתפים בצעדה.
באולפן החדש הרוב המכריע של התלמידים הם עולים.