כניסת חברים ותושבים

פברואר 1966


בט"ו בשבט נערכה מסיבה נחמדה ביוזמה ובניהולה של חברת הילדים: "דור לדור יביע אומר".
בעלון מוזכר לראשונה: טיול מאורגן של מתנדבים לירושלים.