כניסת חברים ותושבים

נובמבר 1965
20
התחלת האסיפות השנתיות.
חברנו ראובן הישראלי מקבל פרס בן צבי על עבודתו "יהדות פראג".