כניסת חברים ותושבים

אוקטובר 1965
בערב יום הכיפורים ניסיון מחודש לציון המועד אצלנו.
האסיפה דוחה ברוב גדול את הערעור על טיולי הענפים לגמר שנת העבודה.
כנס תזמורת בני הקיבוצים אצלנו מסתיימת בקונצרט בבית וינה.