כניסת חברים ותושבים

אוגוסט 1965


חנוכת קומה ב' של מחסן הבגדים.
ה"אספקה הקטנה" עוברת מפעוטון לשיכון עולים.
בבית הספר שלנו: 205 תלמידים, מהם 110 ילדי גח'א ו- 40 בני חברת הנוער.
קבוצת המתנדבים הראשונה משוודיה מגיעה למשק.