כניסת חברים ותושבים

יוני 1965
לסיום שנת הלימודים (כרגיל) תערוכה מרשימה של עבודות התלמידים בכיתות המקדמות.
25
15 בני כיתה ז' עולים למצוות.ביכורים